9.Pompa Vana Kompresör Kongresi

1994 yılında pompa ile   başlamış olduğumuz kongrelerin  bu yıl dokuzuncusunu düzenliyoruz. Başka bir değişle bu organizasyonlarımız gelenekselleşti. Geçen yıllar içinde vanalar ve bu yıl da kompresörler ve fanlar kongremiz kapsamına dahil edildi. Genel olarak ifade etmek gerekirse tüm bunlar akım makinaları ve onların birlikte çalıştıkları sistemlerin bileşenleri. Bunları birbirlerinden bağımsız değerlendirmek doğru bir yaklaşım değil.

Ülkemizde yaklaşık olarak onbeş yıl önce başlayan Ar-Ge destekleri, (TÜBİTAK-TEYDEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-SANTEZ vb) kongremizde ele alacağımız akım makinalarını ve sistem bileşenlerini imal eden firmaların güncel mühendislik araçlarına sahip olmalarını kolaylaştırdı ve Ar-Ge birimlerinin önemini ön plana çıkardı. Bu sayede ülkemiz firmaları, geliştirdikleri teknolojiler ile uluslararası firmaların ürünlerinin performans değerlerini yakaladılar.   Ayrıca söz konusu destek süreçlerinde üniversite öğretim üyelerinin  hakem ve izleyici olarak  rol almaları, üniversite-sanayi işbirliğine, somut olarak atılan ilk adım oldu.  Ülkemiz sanayine çalınan bu  Ar-Ge mayasının tuttuğuna inanıyorum.

Kongremizin temasını gelecek nesiller için taşıdığımız sorumluluğun bir gerekliliği olarak Eko tasarım ve Eko sistemler olarak belirledik.

Kongremiz, pompa, vana, kompresör, fan  konularında yapılan Ar-Ge çalışmalarını, öğreneceğimiz, tartışacağımız ve değerlendireceğimiz bir süreç olacaktır.

 

Prof. Dr. Erkan AYDER

İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi