Bildiri İle Katılım

Kongreye teknik ve bilimsel bildiri sunumu, kongre konularında belirtilen konularda çalışan tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. Bildiri sunmak isteyenlerin 13 Aralık 2015 tarihine kadar bildiri özetlerini Kongre Sekreteryası’na ulaştırmaları gerekmektedir.

Düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek bildiri özetleri www.pawex.net web sitesinde sunulan formata uygun biçimde en az 250 kelime, en fazla 400 kelime olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri gönderim adresi: hazale@etix.com

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ
31 Aralık 2015

BİLDİRİ ÖZETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLETİLMESİ
07 Ocak 2016

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİN SON GÖNDERİM TARİHİ
20 Mart 2016

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLETİLMESİ
31 Mart 2016

 

Pomsad-Bildiri-Formatı – Word Formatı        Pomsad-Bildiri-Formatı – PDF Formatı