Düzenleme Kurulu

Alfabetik Sıra İle

Kutlu Karavelioğlu (SMS) – (Başkan)

İbrahim Akdemir (Asteknik)

Prof. Dr. Kahraman Albayrak (ODTÜ)

Prof. Dr. Erkan Ayder (İTÜ)

Ercan Çelebi (Standart)

İsmail Gökhan Çıtak (Göksan)

Murat Çopur (Alarko)

Adnan Dalgakıran (Dalgakıran)

Can Dirin (Lupamat)

Özden Ertöz (Vansan)

Bülent Hacıraifoğlu (Doğuş)

Prof. Dr. Haluk Karadoğan (İTÜ)

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç (İTÜ)

Prof. Dr. Ali Pınarbaşı (YTÜ)

Ahmet Saraoğlu (Vastaş)

Prof. Dr. Mete Şen (İTÜ)

Mehmet Üzer (Gedik)

Sevda Kayhan Yılmaz (Kayhanlar)

Vahdettin Yırtmaç (Mas-Daf)

Nurdan Yücel (Layne Bowler)