Kongrenin Amacı

Pompalar, Vanalar, Kompresörler, Fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan kişileri ve ayrıca sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirip sektör faaliyet alanına giren konuların tartışılacağı bir ortam hazırlamak bu kongrenin amacını oluşturmaktadır.

KONGRENİN TEMASI

Eko-Tasarım ve Eko-Sistemler

 

ANA KONULAR

 • Pompa, Vana, Kompresör ve Fan Tasarım ve Seçimi
 • Sistem Verimi ve Enerji Tasarrufu
 • Boru Sistemleri ve Şebekeler
 • Pompa ve Vanalarda Kavitasyon
 • Kompresörlerde ve Fanlarda Kararsızlık
 • Ölçme ve Kontrol
 • Nano Teknoloji, Malzeme ile İlgili Sorunlar
 • Tasarım ve Geliştirme HAD
 • Pompa, Vana, Kompresör ve Fan Karakteristikleri
 • Vanalar, Borular ve Ek Teçhizat
 • Mini ve Mikro Santraller
 • Sızdırmazlık Problemleri
 • İşletme ve Bakım
 • İç ve Dış Pazarlama
 • AB Kuralları ve Standartlar